Podział transakcji giełdowych obejmuje dwa zasadnicze typy kontraktów

Podział transakcji giełdowych jest jasny - istnieją transakcje rzeczywiste i nierzeczywiste. W ramach tych pierwszych wyróżnia się jeszcze transakcje z natychmiastową dostawą (spot), transakcje na przybycie lub na towary w drodze oraz transakcje na załadowanie.

Operacje rzeczywiste charakteryzują się tym, że ich celem jest faktyczne przeniesienie prawa własności (kupno bądź sprzedaż) dóbr zlokalizowanych blisko giełdy, np. w portowym magazynie, na składzie. Umowa może obejmować także produkty, towary znajdujące się w fazie produkcji.

Spot to transakcje, które określają terminu odbioru przedmiotu handlu na czas 1-14 dni od momentu zawarcia umowy.

Mianem transakcji na przybycie lub na towary w drodze określa się te kontrakty, które dotyczą towarów załadowanych i skierowanych do wyznaczonego w umowie miejsca. Po dokonaniu transakcji odbiorca określa ostateczne miejsce dostawy.

W transakcjach na załadowanie chodzi o załadowanie towaru w porcie wysyłki i wysłanie w miejsce ustalone w podpisanej wcześniej umowie.

Zarobek na transakcjach nierzeczywistych wynika z handlu samymi kontraktami oraz zmieniających się cen produktów objętych umową. Kontrakty tego rodzaju często mają charakter spekulacyjny: kupuje się nie po to, żeby mieć, lecz aby w niedługim czasie odsprzedać z zyskiem. Ceny ustalone w transakcjach nierzeczywistych są z natury rzeczy bardziej odporne ma wahania koniunktury niż zwykłe umowy.